Nieuws : Maak nu gebruik van de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven ( VKB ) en vraag de beveiligingsscan aan!
Gepost door beheerder op 14-09-2009 @ 14:40 (5283 gelezen)

Direct aanvragen


Vraag uw beveiligingsscan aan en profiteer van de Subsidieregeling voor Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)


Bent u van plan de veiligheid van uw bedrijf onder de loep te nemen?


Staat veiligheid van uw medewerkers en van uw producten hoog in het vaandel?


Stelt uw verzekering eisen aan de veiligheid van uw pand?


Stelt uw verzekering eisen aan het beveiligen van goederen in uw pand? 


Wilt u gebruik maken van de (tijdelijke) Subsidieregeling van Economische Zaken van 1 september 2009 van maximaal €10.000,-? 


Telt uw bedrijf minder dan 10 fte per vestiging? 


Wilt u meer weten over deze regeling en hoe de subsidie aan te vragen? 


Klik dan op "lees verder" en onderzoek hoe simpel u gebruik kunt maken van deze regeling. 


Sinds 8 September is AMSSA door SenterNovem aangesteld als een van de onafhankelijke veiligheidsadviseur conform de eisen zoals gesteld in de subsidieregeling.


 Voor wie? Hoe werkt het?


1. Alleen voor kleine bedrijven 

Het stimuleringsinstrument is alleen gericht op "kleine bedrijven". Klein is gedefinieerd als maximaal 10 fte. Ook ondernemers met maximaal vijf vestigingen met maximaal 10 fte per vestiging of filiaal kunnen subsidie aanvragen.


2. Eerst een veiligheidsscan laten doen

Voorwaarde voor subsidie is dat er eerst een beveiligingsscan is uitgevoerd naar de maatregelen die de veiligheid van een (kleine) MKB-ondernemer zal vergroten. In dit veiligheidsadvies dient in ieder geval aandacht te zijn voor organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Deze beveiligingsscan moet opgesteld zijn door een onafhankelijke veiligheidsadviseur

De subsidie voor de beveiligingsscan bedraagt de subsidiabele kosten verminderd met € 50 eigen bijdrage, maar niet meer dan € 300 (per vestiging).

Voor het uitvoeren van een beveiligingsscan hoeft niet eerst een aanvraag (voor subsidie) gedaan te worden. MKB-ondernemers kunnen direct een beveiligingsscan laten uitvoeren. De kosten voor de beveiligingsscan kunnen worden gedeclareerd samen met de declaratie voor de kosten voor de veiligheidsmaatregelen (zie volgende stap).


3. Subsidie aanvragen voor de veiligheidsscan en veiligheidsmaatregelen

Op basis van de beveiligingsscan kan de MKB-ondernemer subsidie aanvragen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen. Veiligheidsmaatregelen die periodiek terugkerende kosten met zich brengen komen voor één jaar voor subsidie in aanmerking. Let wel: alleen die maatregelen die genoemd worden in de beveiligingsscan komen voor subsidie in aanmerking.


-De subsidie voor de beveiligingsscan bedraagt de subsidiabele kosten verminderd met € 50,- eigen bijdrage, maar niet meer dan € 300 (per vestiging).


- De subsidie voor maatregelen is 50% van de kosten tot een maximum van € 10.000,-


- In de toekomst zal het mogelijk zijn de aanvraag via internet in te dienen.


- De aanvraag voor subsidie wordt bevestigd in de vorm van een beschikking.     


4. Vervolgens binnen zes maanden de veiligheidsmaatregelen realiseren

Na bevestiging van de subsidie dienen de veiligheidsmaatregelen binnen zes maanden gerealiseerd te worden.


5. Tot slot declareren van de kosten

Zodra de maatregelen gerealiseerd zijn kunnen de kosten gedeclareerd worden. Hiervoor is er een (verplicht) vaststellingsformulier en zijn een aantal bijlagen verplicht. De beveiligingsscan, offertes, betaalbewijzen en andere relevante informatie dient bewaard te worden en beschikbaar te zijn voor controle.


Veiligheid Kleine Bedrijven in vijf stappen

Het stimuleringsinstrument "Veiligheid Kleine Bedrijven" is gericht op kleine bedrijven die subsidie kunnen krijgen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen.


Voor meer informatie kunt u klikken op de AANVRAAG Beveiligingsscan afbeelding. Ook kunt u gebruik maken van dit formulier of bellen naar: 0111642155


Of kijk op de website van SenterNovem www.senternovem.nl of www.stavoorjezaak.nl

Printvriendelijke pagina Stuur dit nieuwsbericht naar een kennis Maak een PDF van dit artikel
De reacties zijn eigendom van de posters. We zijn niet voor de inhoud verantwoordelijk.
Poster Onderwerp