Nieuws : De Beveiligingsscan en Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven VKB 2010 nu van kracht
Gepost door beheerder op 27-01-2010 @ 10:10 (6935 gelezen)

Het stimuleringsinstrument "Veiligheid Kleine Bedrijven" is gericht op kleine bedrijven (maximaal 10 fte) die subsidie kunnen krijgen voor een afhankelijke beveiligingsscan en het realiseren van veiligheidsmaatregelen.Direct aanvragen


Nieuwe regeling in 2010


De subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven 2010 bedraagt maximaal 1.000 euro (voor de scan en maatregelen samen). Kijk op de site van SenterNovem bij  voor wie, hoe werkt het. voor verdere uitleg.

U kunt uw aanvraag electronische indienen, uw aanvraag wordt per direct bevestigd. 

Het is ook mogelijk om per post een aanvraag in te dienen. Daarvoor dient u eerst het aanvraagformulier  te downloaden van de site van SenterNovem, geheel in te vullen, te dateren en te ondertekenen. 

Het origineel dient u per post op te sturen (wel een kopie bewaren). U krijgt geen ontvangstbevestiging. LET OP! De behandeltermijn voor schriftelijke aanvragen kan oplopen tot 8 weken!  


Voor het aanvragen van een beveiligingsscan kunt u op de button AANVRAAG beveiligingsscan klikken.


 Voor wie? Hoe werkt het?


 


 Ook de procedure is aangepast. U kunt nu eerst subsidie aanvragen, zodat u zekerheid hebt met betrekking tot uw subsidie. De stappen zijn als volgt:


1. Aanvraag

U kunt elektronisch aanvragen (op basis van DigiD voor bedrijven). U krijgt dan per direct een beschikking. 

Het is ook mogelijk om per post een aanvraag te doen. Daarvoor dient u eerst het aanvraag te downloaden, geheel in te vullen, te dateren en ondertekenen. Het origineel dient u per post op te sturen (wel een kopie bewaren). U ontvangt dan ook een beschikking. 

LET OP! De behandeltermijn voor schriftelijke aanvragen kan oplopen tot 8 weken!


2. Veiligheidsscan

Een beveiligingsscan geeft een duidelijk overzicht over de maatregelen die de veiligheid van een (kleine) MKB-ondernemer zal vergroten. In dit veiligheidsadvies dient in ieder geval aandacht te zijn voor organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Deze beveiligsscan moet opgesteld zijn door een onafhankelijke veiligheidsadviseur. De subsidie voor de beveiligingsscan bedraagt de subsidiabele kosten verminderd met € 50 eigen bijdrage, maar niet meer dan € 300 (per vestiging).

Voor het uitvoeren van een beveiligingsscan moet u eerst een aanvraag indienen (voor subsidie).


3. Vervolgens binnen zes maanden de veiligheidsmaatregelen realiseren

Na bevestiging van de subsidie dienen de veiligheidsmaatregelen binnen zes maanden gerealiseerd te worden. 


4. Tot slot declareren van de kosten

Zodra de maatregelen gerealiseerd zijn kunnen de kosten gedeclareerd worden. Hiervoor is er een (verplicht) vaststellingsformulier en zijn een aantal bijlagen verplicht. De beveiligingsscan, offertes, betaalbewijzen en andere relevante informatie dient bewaard te worden en beschikbaar te zijn voor controle.


 


2010, Subsidie voor de kleine ondernemer

Het stimuleringsinstrument is alleen gericht op "kleine bedrijven". Klein is gedefinieerd als maximaal 10 fte. Ook ondernemers met maximaal vijf vestigingen met maximaal 10 fte per vestiging of filiaal kunnen subsidie aanvragen.

Vergeleken met 2009 is de regeling voor 2010 versoberd en bedraagt de subsidie maximaal € 1.000 inclusief de veiligheidsscan van € 300 blijven (met een eigen bijdrage van €50). De maximale subsidie van de veiligheidsmaatregelen bedraagt € 700 per MKB-ondernemer.

Printvriendelijke pagina Stuur dit nieuwsbericht naar een kennis Maak een PDF van dit artikel
De reacties zijn eigendom van de posters. We zijn niet voor de inhoud verantwoordelijk.
Poster Onderwerp